Tìm Chúng Tối Trên Google Maps

Send us an email

Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh trật tự để kinh doanh dịch vụ bảo vệ số 146 do sở công an Tp.Hồ Chí Minh cấp và có phạm vi hoạt động trên toàn lãnh thổ Việt Nam.
Địa chỉ: 848/1A An Phú Đông 3, P An Phú Đông, Quận 12
Điện thoại: 0937.128.373