Author Archives: admin

Đào Tạo – Huấn Luyện Nghiệp Vụ Nhân Viên Bảo Vệ Chuyên Nghiệp

đào tao bao ve

Đào Tạo – Huấn Luyện Nghiệp Vụ Nhân Viên Bảo Vệ Chuyên Nghiệp * Mục đích – Rèn luyện phẩm chất nghề nghiệp bảo vệ – Trang bị kiến thức pháp luật, nghiệp vụ bảo vệ và những kỹ năng chuyên môn khác nhằm tạo nên một đội ngũ nhân viên bảo vệ chuyên nghiệp […]