hỗ trợ trực tuyến

Kinh Doanh: 0906.726.575

Tư vấn khách hàng: 0937.128.373

Hình ảnh võ tây sơn
Đào Tạo
- Nghiệp vụ bảo vệ cơ bản và nâng cao. - Ngôn phong, tác phong điều lệnh, đội ngũ và phong cách người lính bảo vệ chuyên nghiệp. - Võ thuật tự vệ, đối kháng, khống chế đối phương. - Kỹ năng đối thoại và ứng xử giao tiếp. - Đạo đức nghề nghiệp và trách nhiệm của người lính bảo vệ chuyên nghiệp. - Kiến thức pháp luật. Nghiệp vụ phòng cháy, chữa cháy. - Kĩ năng sơ cứu,...
Tiếp cận, khảo sát mục tiêu “M”. Lập kế hoạch và quy trình bảo vệ mục tiêu “M” trình chủ quản. Tư vấn cho chủ quản những vấn đề liên quan đến an ninh trật tự và an toàn tài sản tại mục tiêu “M”. Chuẩn bị đầy đủ nhân lực, trang thiết bị, công cụ dụng cụ hỗ trợ trước khi thực hiện hợp đồng. Triển khai bố trí nhân sự cho phù hợp với các vị trí bảo vệ theo hợp...